Restauratie en herbestemming St. Josephkerk Alkmaar

Er is intensief overleg geweest met de parochie en het bisdom over de herbestemming van de kerk. Makelaar Leygraaf heeft veel werk verzet om het proces te begeleiden. Vinkbouw uit Nieuwkoop durft het aan om dit project tot een mooi einde te brengen.

Het is een gebouw waar veel emotionele herinneringen aan hangen. Daarom is onderzoek gedaan naar nieuwe maatschappelijke functies zoals bibliotheek en theater. Er is afgetast of de Alkmaarse culturele sector interesse zou hebben om de kerk te verwerven en te exploiteren.

Voorzieningen

De huidige voorzieningen rond het Canadaplein zijn echter nu en in de toekomst ruim voldoende. Er is geen behoefte aan uitbreiding naar een zo nabij gelegen locatie als de Sint-Josephkerk. Naast het gebruik zijn ook de omgeving en de status van het gebouw van belang. Detailhandel of horeca is gelet op de emotie en de invloed op de leefbaarheid van de omwonenden niet wenselijk. De toename van verkeersbewegingen en parkeerdruk is plaatselijk niet op te vangen.

Verder is het belang van de kerk als monument zwaar meegewogen .

Transformatie

Er is door Mees Milieus een uitgebreide onderbouwing (dd. 06-12-2018) gemaakt voor de herbestemming van de Josephkerk. In het rapport zijn diverse functies onderzocht; Cultuur, Horeca, Maatschappelijk, Hotel, Kantoor en Wonen. De conclusies uit het rapport is dat de transformatie tot riante woningen zowel bouwkundig, voor monument waarde als voor de omgeving de meest geschikte functie is voor de Josephkerk.

Om bovenstaande redenen is, na een intensief onderzoek, besloten dat het maken van grote appartementen de mogelijkheid biedt om aan alle eisen en wensen tegemoet te komen.

Ingrepen minimaal

De noodzakelijke ingrepen in het gebouw kunnen zo tot het minimum worden beperkt.
Het dak zal nauwelijks worden aangetast. De meeste aanpassingen zullen op de begane grond plaatsvinden. Door het herstellen en terugbrengen van de voormalige hekken en hagen zullen deze ingrepen vanaf de straat nauwelijks ervaren worden.

In de kerk is veel onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen oude details en nieuwe materialen. De keuze voor grote appartementen betekent dat de ruimtelijkheid van de kerk binnen de woningen duidelijk aanwezig blijft. Verder wordt de viering, het hart van de kerk, leeg gehouden zodat over de hele hoogte de oorspronkelijke maat van de kerk behouden blijft.

Voor de parochianen is op hun verzoek de sacristie buiten de herbestemming gehouden zodat er een gebeds- en stilteruimte aan het kerkgebouw verbonden blijft. Uiteraard is er vanwege de monumentstatus regelmatig overleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente Alkmaar.

 

Over DVUA

De Vries Urban Architecture (DVUA) is gevestigd in Alkmaar. Rob de Vries (Anna Paulowna, 1963) werkte van 1993 tot 1999 als projectleider bij 'De Architectengroep' in Amsterdam. In 1998 studeerde hij cum-laude af aan de academie van bouwkunst in Amsterdam. In 1999 startte hij als zelfstandig architect zijn eigen bureau.

Bezoek de kunstwebsite van Rob de Vries

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen? Stel ze via onderstaand formulier: